รถตู้รับส่ง


มีบริการเช่ารถตู้รับส่ง จากโรงแรม - ภูเก็ตแฟนตาซี

สำหรับท่านที่สนใจบริการเช่า รถตู้รับ และส่งที่โรงแรม ทางเรามีบริการรับ – ส่งชั้นเยี่ยมไว้บริการทุกท่านทั่วเกาะภูเก็ต
จากโรงแรมมายัง ภูเก็ตแฟนตาซี